Forgot Password

Boluntariotza – Familia Laguna

Boluntariotza – Familia Laguna

“Familia laguna” programak, gela berdinean dauden beste jatorriko familiak, euskaldun familiekin harremanetan jartzen ditu, egokitze prozesuan akonpainamendua egiteko. Eta elkar ezagutza bultzatzeko.

El “Programa Familia Laguna” pone en contacto a familias recién llegadas de otros países con familias euskaldunas o locales con hijos/as de la misma edad y fomenta las relaciones interculturales.


Programan parte hartu nahiko bazenu osatu galdetegi hau. (Gogoratu izen emateak ez zaituela parte hartzera konprometitzen, zure informazio ematea ahal bidetzen digu)

Si te gustaría participar en el programa, completa este cuestionario. (Recuerda que rellenarlo no te compromete a participar, sólo nos permite darte más información para que luego decidas)