Forgot Password

Nortzuk gara

Nortzuk gara

Elkarrekin, gizarte arloko emakume profesionalez osatua dagoen irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da. Gizarte arloko ikerketan lan egiten du eta kolektibo desberdinekin gizarte inklusio eremuan esku-hartze eta sentsibilizazio proiektuak diseinatu eta martxan jartzen ditu. Hala nola, pertsona emigratuekin, gizarte bazterkeria arriskuan daudenekin, adin txikikoekin, genero eremuan, e.a.

Momentu honetan, esku-hartze eta formakuntzarako proiektu desberdinak ditu abian, horien artean “Ongi etorri eskolara” proiektua.

“Ongi etorri eskolara”, eskolan kulturartekotasuna osotasunean lantzen duen proiektu bat da: ikasleekin, irakasleekin eta familiekin, baita eremu komunitarioan ere.

Gelan eta ikastetxean kulturartekotasunaren ikuspuntua lantzen du, eskola komunitatea, eskola osatzen duten kultura guztiak ahalduntzearen garrantziaz, sentsibilizatuz. Aldi berean, kultura guzti hauek euskarara eta euskal kulturara gertura daitezen lan eginez.

Kultura aniztasuna, bai eskolan bai eremu komunitarioan, abaintaila gisa ikustarazi nahi du, gertutasunetik lan eginez “familia laguna programa”ren bidez.

Programa honek, herrialde desberdinetatik Gipuzkoara emigratu duten familiak eta familia euskaldunak jartzen ditu kontaktuan. Familia euskaldunek bi kulturen arteko zubi lana egiten dute, etorri berrien egokitzapen prozesuan akonpainamendu lana eginez. Aldi berean, familia euskaldunak kultura berri bat ezagutzeko eta ezagutza honekin aberasteko aukera edukiko du.

2019-20 ikasturtean, Donostiako, Zarauzko, Andoaingo eta Ordiziako 234 familia ari dira “Familia laguna” programan parte hartzen eta bai familia euskaldunek, bai beste herrialde batean jatorria dutenek, parte hartzeari buruz egin duten balorazioa positiboa izan da.

Familiekin egiten dugun lanarekin batera, ikerketa, sentsibilizazio eta eskola eta eremu komunitarioan aurrera eramaten den esku hartze lana burutzen dugu. Kulturartekotasuna eremu hauetan egiten diren ahalik eta jarduera gehienetan presente egon dadin.

Gure eskolek mila kolore dituztelako

Koordinatzaileak:
Lola Boluda Guigó eta Dorleta Mikeo Zubillaga