Alde Zaharra. Guztion lurra. La tierra da frutos, no importa quién siembre.

GUZTION LURRA

Munduaren aurrean aurreiritzirik eta desberdintasunik gabe elkarturik. Haurrak etorkizuna dira, bidezko mundu baten itxaropena, bere irudi neutro eta errugabeak aukera ematen du mundu bati mihise zuri batetik argazkiak ateratzeko, estereotiporik, etiketarik eta estigmarik gabe. Berdintasunezko mundu bat.

Unidas ante el mundo sin prejuicios ni desigualdades. Los niños y niñas son el futuro, la esperanza de un mundo justo, su imagen neutra e inocente es la que permite fotografiar un mundo desde un lienzo en blanco, sin estereotipos, sin etiquetas, ni estigmas predeterminados. Un mundo más igualitario.

LA TIERRA DA FRUTOS, NO IMPORTA QUIEN SIEMBRE

Naturak ez du bereizten nork zaintzen duen. Elkarrekin aniztasunean bizitzea aberasgarria da, lekua kontuan hartu gabe, ekintza txiki bakoitzak guztion onerako balio baitu.

La naturaleza no distingue quién la cuida. Es enriquecedor convivir en la diversidad sin importar dónde, porque cada pequeña acción cuenta para el bien común.

Argazkilaria:

Nekane Aramburu

Gipuzkoako Argazkilari Elkarteko kidea duela 40 urtetik, bertan argazki-jarduera sozialetan parte hartu dut, besteak beste, “Estudioa Kalean”.

Erretiratua.

Miembro de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa desde hace 40 años, donde he participado en actividades fotográficas sociales, como “Estudioa Kalean”.

Jubilada.

Argazkilaria:

Txaro Barinaga-Rementería

Gipuzkoako Argazkilari Elkarteko kidea duela 30 urtetik, bertan hainbat argazki-jarduera sozialetan parte hartu dut, hala nola «Gune Berria» eta «Estudioa Kalean».

Erretiratua.

Miembro de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa desde hace 30 años, donde he participado en diversas actividades fotográficas sociales, como “Gune Berria” y “Estudioa Kalean”.

Jubilada.

Narratzailea:

Abdoulaye Sarr – SOS Arrazakeria elkartea

SOS Arrazakeriak azalaren koloretik, jatorriagatik edota arrazoi kulturalengatik eratorritako diskriminazio eta bereizketa ororen aurka borrokatzen du, bai banaka, taldeka edo instituzioen aldetik gertatzen denean, arreta berezia jarriz jatorriaren eta genero-identitatearen arteko intersekzionalitateak eragindako diskriminazio anizkoitzari. Positibotzat jotzen du kulturen aniztasuna, eta pertsona bakoitzaren eta gure gizartean dauden pertsonen kolektibo bakoitzaren kulturaren garapen askearen eskubidea eta errespetua defendatzen du.

SOS Racismo lucha contra toda discriminación y segregación derivada del color de la piel, o bien por razones de origen, o por razones culturales, que se produzca tanto de forma individual como colectiva o institucional, con especial atención a la discriminación múltiple derivada de la intersección entre el origen y la identidad de género. Considera de forma positiva la existencia de una pluralidad de culturas y defiende el derecho y el respeto al libre desarrollo de la cultura de cada persona y de cada colectivo de personas que estén presentes en nuestra sociedad.