Amara Berri. Elkarrekin Bizirik. Home is where the heart is.

ELKARREKIN BIZIRIK

Elkarrekin Bizirik

Nire lurra nire familia da. Nire lurra nire kultura da. Nire lurra nire janaria da. Nire lurra barruan daramat, eta oroitzapenetan zehar eramaten dut. Nire lurra hemen bilatzen dut eta aldi berean faltan botatzen dut. Agian, egunen batean, itzuliko naiz.

Mi tierra es mi familia. Mi tierra es mi cultura. Mi tierra es mi comida. Mi tierra la llevo dentro y la llevo a través de mis recuerdos. Mi tierra la busco aquí y la extraño al mismo tiempo. Igual, algún día, regresaré.

HOME IS WHERE THE HEART IS

Home is where the heart is

Argazkilaria: Cesare Maglioni

Ingeniaria naiz, ikus-entzunezko errealizadore eta argazkilari bihurtua. Istorioak kontatzea gustatzen zait, eta irudiak ez dituzten horientzat sortzea. Natura eta giza istorioak maite ditut. Italiarra naiz eta nire lurra Euskal Herrian aurkitu dudala uste dut.

Soy ingeniero, reconvertido como realizador audiovisual y fotógrafo. Me gusta contar historias, y dar imágenes a las historias que no las tienen. Me apasionan la naturaleza y las historias humanas. Soy italiano y creo que he encontrado mi tierra en el Pais Vasco.

Narratzailea: Marlene Castro – Txiki Txoko proiektua

Ekimen hau laguntza psiko-hezitzailea eta soziala eskaintzean datza prozesu migratzaileetan murgildurik dauden emakumeei, euren seme-alabekin kontziliatzeko alternatiba bat eskaintzen zaien aldetik modu berean. Emakume hauen ahalduntzea sustatzen saiatzen gara, ahal duten heinean euren bizitzen jabe izan daitezen eta euren bizitzen kontrola eduki dezaten, modu kontziente batean erabakiak hartzeko, emakume etorkin hauen bizitza sozialaren aspektu guztietan sarbidea, parte hartzea eta inplikazioa errazten den heinean.

Txiki Txoko Arratseko proiektu bat da.

Esta iniciativa está orientada a ofrecer un acompañamiento psico-educativo y social a las mujeres que se encuentran inmersas en procesos migratorios, al tiempo que se les proporciona una alternativa de conciliación para el cuidado y atención de sus bebés para facilitar sus itinerarios de inclusión social y laboral. Tratamos de promover el empoderamiento de las mujeres, para que, en la medida de sus posibilidades, puedan asumir el control de sus propias vidas, tomar de forma consciente sus propias decisiones y favorecer el acceso, participación e implicación de las mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social.

Txiki Txoko un proyecto de Arrats Elkartea.