Antiguo. El retrato de un país. Gure hautsa

EL RETRATO DE UN PAÍS

Lurran zehar egindako igarobidean arrastoa uzten dugu, aztarna uzten dugu. Lurraren gainean sortutako guztiaren parte garela sentitzen dugu, gure gorputzaren parte balitz bezala lotzen gatzaizkio, txakur zaindari gisa hesi eta hormekin babestuz. Libratzen garen arte, askatu egiten gara, airean arrastoa utziz desagertzen gara, hauts bihurtuz, lur bihurtuz…

En el tránsito por la tierra dejamos rastro, dejamos huella. Sentimos pertenencia de todo lo generado sobre la tierra, nos atamos a ella como si formara parte de nuestro cuerpo, como perro guardián protegiéndola con barreras y muros. Hasta que soltamos, nos liberamos, desaparecemos dejando huella en el aire, convirtiéndonos en polvo, en tierra…

GURE HAUTSA

Lurran zehar egindako igarobidean arrastoa uzten dugu, aztarna uzten dugu. Lurraren gainean sortutako guztiaren parte garela sentitzen dugu, gure gorputzaren parte balitz bezala lotzen gatzaizkio, txakur zaindari gisa hesi eta hormekin babestuz. Libratzen garen arte, askatu egiten gara, airean arrastoa utziz desagertzen gara, hauts bihurtuz, lur bihurtuz…

En el tránsito por la tierra dejamos rastro, dejamos huella. Sentimos pertenencia de todo lo generado sobre la tierra, nos atamos a ella como si formara parte de nuestro cuerpo, como perro guardián protegiéndola con barreras y muros. Hasta que soltamos, nos liberamos, desaparecemos dejando huella en el aire, convirtiéndonos en polvo, en tierra…

Argazkilaria:Raul Mihai

Nire izena Raul Mihai da, eta txikitan nire familiaren kamera analogikoarekin jolasten nintzen, atentzioa ematen zidana erretratatuz. Gaur egun argazkilari eta zinemagile gisa egiten dut lan. Argazkigintza eta bideoa aldaketa positiboa eragiteko tresna gisa ikusten ditut; horregatik, batez ere gizarte edota ingurumen gaietako proiektuetan zentratzen naiz. Jakin-min amaigabearekin jarraitzen dut, eta beteko nauten istorio berrien etengabeko bilaketan.

Me llamo Raul Mihai y de pequeño solía jugar con la cámara analógica de mi familia

retratando lo que me llamaba la atención. Hoy en día trabajo como fotógrafo y cineasta. Veo

la fotografía y el vídeo como herramientas para provocar un cambio positivo, por ello, me

enfoco principalmente en proyectos de temática social y/o medioambiental. Sigo con una

curiosidad interminable y en una búsqueda constante de nuevas historias que me llenen.

Narratzailea: Aizpea Arregi – EMAUS Gizarte Fundazioa

Emaus Gizarte Fundazioa izaera sozial, laiko eta irabazi asmorik gabeko erakundea da. Erakundearen helburuak honakoak dira: beharrean, baztertuta edo eta baztertuak izateko arriskua duten pertsonen bizi baldintzak hobetzea, hauek ahalik eta autonomia gehien lortzeko asmoz, pertsonen ahalduntzeari lehentasuna ematea; giza garapen iraunkorra bultzatzea bere hiru dimentsioetan (ingurugiroa, soziala eta ekonomikoa) eta gizartea sentsibilizatzea, justizia, pobrezia eta garapen arazoen arrazoien inplikazio eta irtenbide posibleen berri izan dezan: eraldaketa soziala bultzatu eta laguntzea.

La Fundación Social Emaus es una entidad de carácter social, laico y sin ánimo de lucro. Los objetivos de la organización son mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de necesidad, exclusión o riesgo de exclusión, priorizando su empoderamiento con el fin de alcanzar la mayor autonomía posible, impulsar el desarrollo humano sostenible en sus tres dimensiones (ambiental, social y económica) y sensibilizar a la sociedad para que conozca las posibles implicaciones y soluciones a las causas de los problemas de justicia, pobreza y desarrollo: impulsar y apoyar la transformación social.